Laftekurs på Hamarøy

Følgende 5 dagers kurs i lafting blir holdt i juni 2022. Kurset dekker lafting av bunn og veggstokker med 6 toms kantet tømmer. 

Kursplassen: Sommersel, 8297 Tranøy på Hamarøy. 

Ledige plasser

6

Dato:

27 juni til 01 juli 2022

Du får opplæring i norsk lafting, knutetype: tapplaft,
verktøyleie  2 videoer (pensumet) og kursbevis. Pris: Kr 8 100,-

Type kurs:

Lafting med 6 toms kantet tømmer
(08.30 til 17.00 daglig)

 (PÅMELDING: SE NEDERST PÅ DENNE SIDEN)

Her finner du en forklaring på hvordan dagene er lagt opp. 

Mandag 27 juni til fredag 01 juli: 
Materiallære, verktøyføring
og vedlikehold, klargjøring av lafteplassen, stokkvalg, bunnstokker, hogging av knuter, (tapplaft) medrag, mosefar,  mont av dimlinger,
margsprengning, åpninger i vegg og isolering.
Ny laftemetode som er meget nøyaktig og raskere enn den tradisjonelle 2 trinns metoden.

Dette er et praktisk «hands on» laftekurs hvor du får god tid til å trene på verktøyføring, opptegning og medrag under kyndig ledelse. Instruktørene er Tømrermester George Fuller. mangeåring laftelærer og assistent Jørgine Lillehaug. som eier og driver lafteplassen.

student-tools

Skolen har alt nødvendig verktøy, både tradisjonelle og moderne typer. Dette brukes fritt i kursperioden. 

Vernebukse, hørselvern og vernebriller er påbudt og du må ta dette med.

Ellers anbefaler jeg vernesko og arbeidshansker.

Tømmeret: dette er klargjort før kurset.  Vi bruker furu på dette kurset . Stammene er barket og høvlet  Kantet tømmer er 6 toms. Alt tømmeret er tørket til 20%.
Forbehold om endringer
!

Kursprisen er kr 8 100,-
Vennligst send en melding med navn, adresse, telnr og epost til: admin@norsklafteskole.no Du får tilsendt skolens girokontonr. Når kursavgiften er betalt, får du epost med bekreftelse på at plass på kurset er reservert til deg og mer informasjon. 
Kurset blir holdt her: Sommersel 8297 Tranøy på Hamarøy